Ocena psychologiczna w Nowym Sączu

W naszym gabinecie wykonujemy ocenę psychologiczną. To niezbędny element całego procesu leczenia psychologicznego. Ocena i diagnoza pozwalają na wskazanie odpowiedniego kierunku terapii i zaproponowanie skutecznych środków radzenia sobie z konkretnymi problemami pacjenta. Ocena psychologa potrzebna jest m.in. do orzeczenia o niepełnosprawności.

Celem oceny psychologicznej jest rozpoznanie i opis mechanizmów funkcjonowania pacjenta oraz uzyskanie pełnego obrazu psychologicznego badanej osoby. Do jej przeprowadzenia konieczne są spotkania polegające na wywiadzie z pacjentem, wykonaniu testów oraz wypełnieniu kwestionariuszy.

 

Podejścia w ocenie psychologicznej

Można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów podejść w przeprowadzaniu oceny psychologicznej. Są to m.in.:

  • podejście tradycyjne – skupione na analizie cech osobowości;
  • podejście behawioralne – ocena zachowania i emocji;
  • podejście psychoedukacyjne – analiza zdolności intelektualnych pacjenta.

Dzięki temu psycholog może uzyskać informacje, które potrzebne są do ustalenia sposobu prowadzenia leczenia. Ocena psychologiczna dostarcza specjalistom informacje na temat stanu pacjenta oraz zachowań, które mogą być przyczyną występowania u pacjenta konkretnych objawów.

W naszym gabinecie w Nowym Sączu dbamy o komfortową atmosferę podczas przeprowadzanej oceny psychologicznej. Jeśli są Państwo zainteresowani spotkaniem z psychologiem, zapraszamy do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu.

 

GABINETY PSYCHOLOGICZNO-PSYCHOTERAPEUTYCZNE – MONIKA MICHALIK

profesjonalna pomoc i terapia dla dorosłych, par oraz dzieci.

Sesje terapeutyczne, konsultacje i diagnostyka.

Czytaj więcej