Zespół doświadczonych psychologów i terapeutów – Nowy Sącz

Tworzymy zgrany zespół psychologów oraz psychoterapeutów. Pracujemy zarówno z osobami dorosłymi, parami, młodzieżą, jak i dziećmi od 2. roku życia. Naszą misją jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, które nie radzą sobie z codziennym funkcjonowaniem, lękami, obawami czy emocjami. Pragniemy, aby nasi pacjenci po konsultacji lub psychoterapii odzyskali upragniony spokój i z nadzieją spojrzeli w lepszą przyszłość.

Dlaczego warto wybrać naszych terapeutów? Powodów jest wiele, lecz najważniejszym z nich jest to, że są to osoby niezwykle empatyczne, które za najwyższą wartość stawiają sobie relację terapeutyczną i uważność na drugiego człowieka. Mają także wiedzę na temat postępowania z osobami zmagającymi się z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto pomagają pacjentom:

 • u których nasiliły się objawy takie jak: lęki, dolegliwości somatyczne, obniżenie nastroju, drażliwość, bezsenność, poczucie bezsilności,
 • radzić sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi,
 • nawiązywać i utrzymywać poprawne relacje z otoczeniem.

Nasi psychoterapeuci pomagają również osobom, które chcą lepiej poznać samych siebie. Terapia to nie tylko forma leczenia zaburzeń, ale także doskonała okazja do samorozwoju.

 


 

monika

Monika Michalik

Jestem psychologiem i dyplomowanym psychoterapeutą. Jako psychoterapeuta odbyłam 4-letnie szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie, który jest członkiem: European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP) European Association for Psychotherapy (EAP) oraz Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP).
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji zarówno indywidualnej jak i grupowej, dbając jednocześnie o przestrzeganie w procesie psychoterapii zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Pracuję z młodzieżą od 16 roku życia, osobami dorosłymi i parami.

Leczone choroby: Zajmuję się głównie takimi obszarami terapeutycznymi jak:

 • Dojmujący i uciążliwy smutek lub lęk,
 • Niepokój lub niemożność zaprzestania powtarzania pewnych czynności,
 • Zaburzenia snu, jedzenia,
 • Chroniczne poczucie braku satysfakcji (z relacji z innymi, z pracy, z podejmowanych w życiu ról),
 • Problemy w zbudowaniu bliskiej więzi,
 • Trudność w poradzeniu sobie z kłopotami w związku,
 • Przeżycie trudnej do zaakceptowania straty, żałoba,
 • Stres wywołany dramatycznym doświadczeniem (rozwód, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby),
 • Zachwianie lub utrata poczucia sensu życia, myśli rezygnacyjne, myśli samobójcze,
 • Niezrozumienie tego, co się przydarza w życiu, swoich wyborów, działań,
 • Chęć samorozwoju.

W swojej pracy podczas prowadzenia procesów psychoterapeutycznych skupiam się na empatycznym rozumieniu trudności Pacjenta. Sesja terapeutyczna jest miejscem bezpiecznej przestrzeni, wolnej od oceny czy opinii. Pracuję w nurcie integratywnym i systemowym, gdzie główną rolę odgrywa relacja terapeutyczna.

 


zaślepka brak zdjęcia

Natalia Jaśkiewicz

Nazywam się Natalia Jaśkiewicz, jestem absolwentką Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu na kierunku Psychologia. Posiadam przygotowanie pedagogiczne. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej - Zarządzanie oświatą - Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dodatkowo ukończyłam Kurs – „Trening Umiejętności Społecznych” i uzyskałam certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych. Jestem także Praktykiem Metody Tomatisa® (Certyfikat – Tomatis® Practitioner Level 1) oraz Terapeutą Easy Biofeedback (I stopnia). Nieustannie podnoszę swoją wiedzę, biorę udział w szkoleniach z zakresu psychologii dzieci. Posiadam ponad 5- letnie doświadczenie zawodowe, w trakcie którego prowadziłam zajęcia rewalidacyjne, terapie psychologiczne, Treningi Umiejętności Społecznych. Pracuję z dziećmi od 2 do 11 roku życia. Udzielam konsultacji rodzicom, daje porady i wskazówki dla opiekunów w sytuacji pojawienia się problemów związanych z rozwojem i wychowywaniem dzieci. Problemy, z którymi mogę pomóc: - trudności wychowawcze - trudności związane z rozwojem małego dziecka - rozwód rodziców - nieśmiałość, niska samoocena - problemy w kontaktach z rówieśnikami - lęki - trudności emocjonalne - problemy w nauce - trudności ze skupieniem uwagi - zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, Zespół Aspergera) - inne objawy i zachowania niepokojące rodziców (również dzieci z niepełnosprawnościami) Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice bez dziecka.mateusz

Mateusz Rumin

Jestem psychologiem, ratownikiem medycznym oraz koordynatorem transplantacyjnym. Ukończyłem studia magisterskie z Psychologii ze specjalnością psychologii klinicznej i osobowości. Od kilku lat pracuję na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, co pozwala mi dysponować wiedzą i poszerzać ją w temacie chorób i zaburzeń psychicznych od stanów ostrych poprzez remisje. Ukończyłem kursy w Centrum Kryminalistyki i Medycyny Sądowej z zakresu nauk penalnych: „Kryminalistyczna i sądowo-lekarska rekonstrukcja zdarzenia”, „Prawnokarne i kryminalistyczne aspekty zaburzeń preferencji seksualnych” oraz „Specyfika działania sprawców zabójstw i ich postępowanie ze zwłokami”.


Zajmuje się głównie diagnozowaniem:

 • chorób i zaburzeń, badaniem inteligencji i osobowości,
 • wystawianiem zaświadczeń do PCPR lub grup inwalidzkich,
 • wczesną formą terapii psychologicznej.

Jestem w trakcie specjalizacji z psychologii sądowej.


Leczone choroby:

 • kryzys (w związku, życiowy, zawodowy, emocjonalny)
 • stres, lęki i fobie
 • niskie poczucie własnej wartości
 • zaburzenia (emocjonalne, osobowości, lękowe)
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zespół stresu pourazowego
 • DDA - dorosłe dzieci alkoholików

 

ZNANY LEKARZ


GABINETY PSYCHOLOGICZNO-PSYCHOTERAPEUTYCZNE – MONIKA MICHALIK

profesjonalna pomoc i terapia dla dorosłych, par oraz dzieci.

Sesje terapeutyczne, konsultacje i diagnostyka.

Czytaj więcej